Aktuellt

Aktuellt

Erik Weiman Kommunikation

Den här bloggen handlar om aktuella frågor som rör mitt företag och dess verksamhet.

Jag använder bloggen för att berätta om aktiviteter, länka till intressanta saker och kommentera saker i samhället som har koppling till företagets verksamhet.

Du är välkommen att kommentera eller ställa frågor.

Disruptive management

AllmäntPosted by Erik Weiman Wed, October 04, 2017 14:32:15

Världen förändras. Det räcker med att tänka på de nobelpris som kungörs i dagarna för att inse att ingenting är sig likt.

Förändringen sker på alla tänkbara områden - samhälle, vetenskap, tänkande - och leder till att det blir nödvändigt att förhålla sig till nya förutsättningar. Då är det naturligtvis enkelt att söka trygghet i det befintliga och låta sig övertygas om att det går att tänka bort det nya och okända.

Dessvärre är näringslivshistorien full av exempel på företag som gjort just det, men också av företag som förstått att göra precis tvärtom.

Det bästa sättet att anpassa sig till en förändrad omvärld är många gånger inte att bli ännu lite bättre på det man redan gör. I stället gäller det att nyttja sina förmågor till att bli så bra som möjligt på det som behövs och efterfrågas, och är i linje med vad man kan åstadkomma. Om det innebär att man måste bryta ny mark, så kan det vara svårt till en början.

Ett uttryck för detta är "disruptive management" (här finns en text om det), och ett bra exempel på hur det går till är berättelsen om när Jan Stenbeck utmanade monopolen inom Radio/TV, telekom och nyhetsmedia.

Ett sätt att se på den händelseutvecklingen är att säga att Stenbeck inte bad om lov. Hans verksamheter rundade de politiska styrsystemen och tvingade fram en förändring som annars inte hade kommit till stånd. Det är i någon mening sant - men ännu viktigare är det faktum att Stenbeck genom sitt agerande ändrade spelplanen, utan att för den skull själv ändra på spelreglerna.

Spelreglerna, lagstiftningen, är politikernas uppgift att sköta i en demokratisk rättsstat. Att hylla den som angriper spelreglerna i den demokrati (om det inte sker inom det demokratiska beslutssystemet) är att ge sig på demokratins grunder.

Men det är något helt annat att sätta upp en ny, och helt annorlunda, spelplan för att på det sättet skapa nya förutsättningar och därmed driva fram ett behov av nya regler. det var vad Stenbeck lyckades göra gång på gång - och det har lett fram till det öppna samhälle vi känner idag.

Stenbeck och hans medarbetare förstod vad som hände i samtiden. de förstod vilka samhällsförändringar som väntade och förstod framför allt att både anpassa sig och att bidra till att samhällsförändringarna inträffade.

Frågan är, i dagens turbulenta samhälls- och näringslivsklimat, vilka förändringar som väntar runt hörnet, och vilka företag som förstår vad det innebär.

Här finns ännu en länk.