Aktuellt

Aktuellt

Erik Weiman Kommunikation

Den här bloggen handlar om aktuella frågor som rör mitt företag och dess verksamhet.

Jag använder bloggen för att berätta om aktiviteter, länka till intressanta saker och kommentera saker i samhället som har koppling till företagets verksamhet.

Du är välkommen att kommentera eller ställa frågor.

En forskande sjukvård

Life SciencePosted by Erik Weiman Tue, September 08, 2015 08:43:35

Svensk välfärd står inför många utmaningar. En av dem som engagerar mig mest är hur vi behåller en sjukvård i absolut världsklass. Det kräver att sjukvården hela tiden utvecklas och att svensk sjukvård alltid har tillgång till de senaste rönen och den bästa forskningen.

Både nuvarande och tidigare regering har gjort kraftfulla insatser för att stärka den medicinska forskningen - men huvuddelen av dessa satsningar har handlat om den forskning som sker på landets universitet med medicinska fakulteter. Denna så kallade pre-kliniska forskning (forskning som inte görs i själva vårdmiljön) är ytterst viktig för att förstå sjukdomsförlopp och kunna skapa nya läkemedel.

De sju landsting som driver universitetssjukhus har också en viktig forskningsuppgift, som främst handlar om forskning nära patienterna. Under de kommande veckorna kommer jag att arbeta mycket med att lyssna till hur dessa landsting själva ser på sin egen forskning, och hur den kan utvecklas för att Sverige även i fortsättningen ska ha en sjukvård i världsklass.

Landstingen lägger tillsammans ungefär två miljarder kronor på forskning och utveckling. Det är mycket pengar, men i jämförelse med andra poster i landstingens budgetar får den kliniska forskningen ganska lite uppmärksamhet. Det är beklagligt, för jag tror att kunskapen bland allmänheten om villkoren för forskning om sjukvård är ganska begränsad.

Därför har landstingen en viktig uppgift som påminner om den akademiska världens "tredje uppgift". Det är att berätta mer om sin roll i den kliniska forskningen och arbeta för att få bort stämpeln att det finns en rollfördelning, där universiteten sköter forskning och utbildning, medan landstingens ansvar är vård. Ett led i det arbetet har varit att lansera begreppet universitetssjukvård för att tydliggöra det gemensamma ansvaret för både vård och forskning.

I Uppsala har vi många goda exempel på framstående samverkan, med Uppsala Clinical research Center (UCR) som ett av de främsta. En annan viktig satsning i just Uppsala är Science for Life Laboratory, som också väver samman forskning och vård på ett utmärkt sätt. Andra motsvarande satsningar finns också på andra platser i landet, men av naturliga skäl känner jag Uppsala bäst.

Även du som patient kan göra skillnad. Om du får möjlighet att delta i en klinisk läkemedels- eller behandlingsstudie: tveka inte att ta chansen.

Svensk sjukvård behöver en bra klinisk forskning, och ett väl fungerande samarbete mellan parterna: vården, akademin och Life Science-branschen. Alla goda krafter behöver samverka ännu bättre än idag för att åstadkomma detta.