Aktuellt

Aktuellt

Erik Weiman Kommunikation

Den här bloggen handlar om aktuella frågor som rör mitt företag och dess verksamhet.

Jag använder bloggen för att berätta om aktiviteter, länka till intressanta saker och kommentera saker i samhället som har koppling till företagets verksamhet.

Du är välkommen att kommentera eller ställa frågor.

Snabbare klinisk nytta

Vård och hälsaPosted by Erik Weiman Tue, September 22, 2015 09:18:12

När jag tittar på hur sjukvården arbetar med forskning nära patienten (så kallad klinisk forskning) så slås jag över hur långt det kan vara mellan forskning och praktik - trots att forskningen sker mitt i den kliniska vardagen. Man ska självklart ha respekt för de krav som finns på säkerhet och validering av resultat, men en av den medicinska forskningens stora utmaningar är att korta ledtiden mellan nya rön och praktisk nytta.

Studier har visat att den genomsnittliga ledtiden från att nya behandlingsmetoder upptäcks till att de kommer till nytta för breda lager av patienter ofta är mer än tio år! Så fungerar det inte i många andra branscher, där nya rön ändå inte alls har samma effekt på hälsa och välbefinnande. Ett sådant exempel är fordonskomponentindustrin, som ofta gör sina innovationer under rullande serieproduktion. Dit borde också vården sträva!

Självklart ska sådana resonemang ske med största respekt för patientsäkerhet, hälsa och välbefinnande. Ett tragiskt exempel av vikten på noggrann prövning av resultat uppdagades i det uppmäsksammade fallet på Karolinska Universitetssjukhuset, där kliniska resultat av en ny operationsmetod (utbyte av matstrupe) ledde till några mycket tragiska dödsfall. Men en fråga som måste ställas är: hur många patienter får i onödan lida av att nya metoder inte implementeras snabbt nog? Och hur mycket lidande orsakas av att gamla metoder inte mönstras ut.

Sjukvården utvecklas oerhört snabbt. Ändå finns förutsättningar att göra mer. En utmaning för hela sjukvårdssystemet är att korta ledtiderna från upptäckt till praktik i den kliniska forskningen.

Då har jag ändå inte skrivit en enda bokstav om ekonomin. Som skulle påverkas gynnsamt i de flesta fall.

Som ett lästips länkar jag till ett nyhetsbrev för läkemedelsbolaget Pfizer AB: Det har några år på nacken men är ändå i tillämpliga delar aktuellt. Det finns alltså en del att göra!

(Undertecknad har inga bindningar till eller kommersiella förhållanden med Pfizer AB. Länkningen är helt oberoende av sådana förhållanden)