Aktuellt

Aktuellt

Erik Weiman Kommunikation

Den här bloggen handlar om aktuella frågor som rör mitt företag och dess verksamhet.

Jag använder bloggen för att berätta om aktiviteter, länka till intressanta saker och kommentera saker i samhället som har koppling till företagets verksamhet.

Du är välkommen att kommentera eller ställa frågor.

Annorlunda

Medicinsk teknik och E-HälsaPosted by Erik Weiman Sun, March 13, 2016 14:59:20

Därför går digitaliseringen trögt i svensk välfärd

Läser en artikel i DN av chefredaktören Peter Wolodarski som väcker en del tankar. Artikeln handlar om taxiföretaget Uber, som på kor tid blivit en dominerande aktör. Deras framfart har givetvis skrämt vettet ur den traditionella taxibranschen som ser sin marknad förändras både snabbt och grundläggande. Förändringen leder till att traditionella företag i branschen måste ompröva sin egen affärsmodell i grunden.

Kreativ förstörelse kallade filosofen och nationalekonomen Josef Schumpeter detta i början av förra seklet. Schumpeter beskrev hur traditionell teknik, men också traditionella synsätt, stod i vägen för nödvändig utveckling. I stället för att kasta välkänd men föråldrad teknik - och kunskap på en sophög där den rätteligen hörde hemma, så gjorde innehavare av denna föråldrade teknik allt för att hålla den kvar.

Problemet blir verkligt då den som sitter på makten att förändra också är den som har mest att förlora på banbrytande innovationer som förändrar utvecklingens inriktning. Vi kan alla bejaka att saker vi känner till och gillar ska fås att fungera lite bättre än de redan gör, medan vi alla har betydligt svårare att förhålla oss till "game changern" som ställer vår kända kunskap på huvudet. Om det dessutom skakar om vår egen personliga situation, så blir det extra svårt att jubla uppskattande över det nya.

Med Uber som exempel skulle den innovationen knappast ha kunnat komma från branschen själv - just för att den bygger på ett helt nytt sätt att beställa, betala och (framför allt) erbjuda de tjänster som taxibranschen traditionellt erbjudit. Taxibranschen själv har på senare år gjort mycket för att förändra och utveckla den egna produkten, och avregleringen har både hjälpt utvecklingen på traven och varit en förutsättning för att saker har hänt. Enklare kortbetalningar, användning av GPS och mobiltelefon är några av de innovationer som gynnat den traditionella taxibranschen.

Uber gör å andra sidan ingenting som är tekniskt banbrytande. Vad man däremot lyckas väl med är att sätta in nya tekniska lösningar i ett nytt sammanhang. Man har helt enkelt format en ny logik för att erbjuda tjänster för personbefordran.

Offentliga välfärdstjänster skulle kunna komma långt i sin utveckling genom att tänka nytt på samma sätt. Problemet är att offentlig verksamhet i vårt land befinner sig i en situation motsvarande den traditionella taxibranschen. Trots en påstådd iver att hitta nya lösningar fastnar viljan till utveckling ofta i att utveckla det gamla och beprövade i stället för att våga det nya och annorlunda.